Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Δράσεις σε Εξέλιξη

     Σε εξέλιξη βρίσκεται η δράση  Σχολής Γονέων στο Δημοτικό του Άνω Σουλίου, η οποία υποστηρίζεται απο μέλη της Εταιρείας. Οι συναντήσεις λαμβάνουν χώρα κάθε Παρασκευή στις 19:45 - 21:45. 

    Συμμετέχουν τα μέλη της Εταιρείας αλφαβητικά : Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Αθανασοπούλου Ελένη, Βασιλόπουλος Στέφανος, Κατσιβαρδά Καικιλία, Ξηνταροπούλου Μαριάννα, Πιστεύος Σπύρος.

Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε είτε ως ακροατές, είτε ως εισηγητές μπορείτε να επικοινωνήσετε με την διδα Ξηνταροπούλου στα τηλέφωνα: 2610 969742, 2610 969724